Qayumov

Қайюмов Суҳроб Тухтабоевич

мудири кафедра, номзади илмҳои техникӣ, дотсент

+(992)-900-24-00-55

Мақсад ва вазифаҳои кафедра дар таӣёр намудани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи иқтисодиёт ва ташкилоти энергетикии истеҳсолот ва алоқа, ки дар бозори баӣналмилалии меҳнат бо хатмкунандагони донишгоҳҳои бонуфузи баӣналмилалӣ фаъолона рақобат мекунанд ва инчунин кадрҳои илмӣ-педагогӣ мебошад.

Такмили мунтазами ҷараёни таълим:

-Таӣёр кардани нақшаҳои таълимии магистрҳо, бакалаврҳо, мутахассисон:

-Ҷорӣ сохтани фаслҳои нав дар курсҳои лексияҳои хондашаванда ва таӣёр намудани курсҳо дар мавзӯъҳои актуалӣ оид ба самтҳои зикргардида:

-Ҷорӣ намудани технологияҳои нави таълими:

-Фаъолона ҷалб намудани донишҷуён ба корҳои лоиҳаҳои тадқиқотии кафедра, ташкили корҳои курсӣ ва лоиҳаҳои  дипломӣ дар ҷоӣҳоӣ корӣ:

-Азнавсозии мунтазами техникаи компютерӣ дар синфхонаҳои таълимии кафедра:

-Таъмини озмоишгоҳи кафедра бо барномаи компютерии пешрафтаи сертификатсияшуда:

-Таҷдиди маводи таълимию методӣ:

-Ташкили таҷрибаомӯзии донишҷӯён ва муаллимони кафедра дар донишгоҳҳои хориҷа ва корхонаҳо:

Рушди ҳамкории кафедра бо кафедраҳои донишгоҳ, ки ба баланд бардоштани сифати тарбияи мутахассисон равона карда шудаанд.