Дар Донишгоҳи техники Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ таҳсил дар докторантура аз рўи ихтисос (РhD)  аз рўи ихтисосҳои зерин ба роҳ монда шудааст:

ШИФР НОМИ ИХТИСОСҲО
1. 6D 042000 Меъморӣ
2. 6D 042100 Дизайн
3. 6D 050600 Иқтисодиёт
4. 6D 051700 Менеҷменти инноватсионӣ
5. 6D 060300 Механика
6. 6D 060800 Экология
7. 6D 070400 Техникаи ҳисоббарор ва таъминоти барномавӣ
8. 6D 070900 Филизшиносӣ
9. 6D 071000 Маводшиносӣ ва технологияи маводи нав
10. 6D 071200 Мошинсозӣ
11. 6D 071300 Наклиёт, техника ва технологияи нақлиётӣ
12. 6D 071600 Асбобсозӣ
13. 6D 071700 Энергетикаи ҳароратӣ
14. 6D 071800 Энергетикаи барқӣ
15. 6D 071900 Радиотехника, электроника ва телекоммуникатсия
16. 6D 072400 Мошинҳо ва таҷҳизоти технологӣ (аз рӯйи соҳаҳо)
17. 6D 072900 Сохтмон
18. 6D 073000 Истеҳсоли мавод, маснуот ва конструксияҳои сохтмонӣ
19. 6D 073100 Бехатарии фаъолияти инсон ва ҳифзи муҳити зист
20. 6D 074400 Сохтмон ва иншооти гидротехникӣ
21. 6D 074500 Сохтмони нақлиётӣ
22. 6D 075200 Низом ва шабакаҳои муҳандисӣ
23. 6D 075300 Технологияи химиявии маводи душворгудози ғайрифилизӣ ва силикатӣ
24. 6D 080600 Техника ва технологияи аграрӣ
25. 6D 090100 Ташкили ҳамлу накд, ҳаракат ва истифодаи накдиёт
26. 6D 090900 Логистика (аз рӯи соҳаҳо),
27. 6D 091100 Геоэкология ва идоракунии истифодабарии табиат иҷозат
28. 6D 100200 Низомҳои амнияти иттилоотӣ

Барои таҳсил ҳуҷҷатҳои зерин бояд пешниҳод карда шаванд:

  • ариза ба номи ректори донишгоҳ бо нишондоди ихтисоси интихобнамуда; нусхаи шиноснома;
  • анкетаи дохилшаванда ба докторантура;
  • нусхаи нотариалӣ тасдиқкардашудаи дипломҳои таҳсилоти олӣ ва баъдидипломӣ ва замимаҳои он (дипломи бакалавр ва магистр);
  • варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо;
  • нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ, ки аз тарафи шуъбаи кадрҳо тасдиқ карда шудааст (ҳангоми доштани сабиқаи корӣ);
  • сертификати супоридани имтиҳонҳои иловагӣ аз забони хориҷӣ, дар сурати мавҷуд будан (TOEFL ва ғайра);
  • мактубҳои тавсиявӣ (бо тасдиқи муҳри ташкилот);
  • рўйхати чопи мақолаҳои илмӣ ва корҳои таълимӣ – методӣ (дар ҳолати надоштан пешниҳод намудани реферат аз рўи ихтисос бо тақризи на камтар аз ду мутахассиси соҳа); асосномаи таҳқиқоти диссертатсионии банақшагирифташуда дар мувофиқа бо мушовири илмии ватанӣ ё хориҷӣ (тибқи дархости муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ);
  • маълумотномаи тиббӣ шакли 086 — У;
  • 6 расми андозаи 3х4;  

Муҳлати қабули хуҷҷатҳо аз 1 июл то 20 август.

Барои дарёфти маълумоти иловагӣ ба Шуъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад.М.С.Осимӣ  муроҷиат намоед.     +992934714756